SYNS DU FINNS DU - SÅ LYCKAS DU MED BRA SÖKOPTIMERING

-Inlägg i samarbete med HjalmarCompany -

Google är en stor nyckel i de flestas vardag, en sökmotor som nog alla känner till & använder när vi är ute efter något. Det kan handla om en tjänst, ett recept, tips på något osv listan kan göras lång. För att du som företagare, eller som jag influencer bloggare ska nå ut till "rätt personer" & framförallt till fler personer så gäller det att man använder sig av de verktyg man har på rätt sätt, dvs att sökoptimeringen görs rätt.

Vi måste välja rätt sök ord, när ex jag ska skriva ett blogginlägg som jag vill att det ska nå ut till många måste jag tänka på rubrikvalet, att den innehåller ord som folk kan komma att söka efter. Precis som företag måste välja rätt ord i sina texter för att nå ut och komma fram som förslag när någon sedan söker efter just det du har att erbjuda.

Hjalmar & Compan y är ett företag som hjälper dig som företagare att verkligen nå ut med rätt sökoptimering. De hjälper dig att välja rätt sökord som kunden sedan använder i sökandet efter tjänster/produkt osv i just Google. Sökoptimering kallas också för SEO- Search Engine Optimisation. Målet är alltså att du ska komma så högt upp bland sökresultaten i Google. Personen som gör en sökning i Google är ute efter ett trovärdigt resultat med hög relevans för att den som söker ska bli nöjd med sitt slutresultat & nå fram till det som man söker efter helt enkelt. Det krävs då av dig som vill nå ut till nya läsare/kunder att du använder dig av rätt ord i rätt följd och inte bara fyller dina sidor med text som inte är relevanta, trovärdiga.

Man kan mäta trovärdigheten & hur högt dina texter rankas i värde, hur högt upp i sökresultatet du kommer med dina texter helt enkelt, ett skallat PR värde (Page Rank) Allt detta hjälper Hjalmar & Company dig med, med just målet att du ska nå ut till så många som möjligt med dina texter/tjänster & lyckas med bra sökoptimering .


 xoxoEllen

Gillar

Kommentarer